Klachtenbehandeling

Aangezien wij het belangrijk vinden notitie te nemen van eventuele klachten die betrekking hebben op onze praktijk, geven wij u de mogelijkheid uw klacht te melden.
Uw klacht kan betrekking hebben op allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld de behandeling, de mondhygiënist, de service, de declaratie, etc.
U kunt hierbij gebruik maken van het ‘klachtenformulier’.
Dit klachtenformulier is aanwezig in de wachtkamer of hier te downloaden
In eerste instantie zullen wij bij ons gemelde klachten altijd met u zelf proberen op te lossen.
Lukt dit niet dan heeft u de mogelijkheid uw klacht ter bemiddeling aan te bieden bij de klachtenfunctionaris van de ECKG, waar onze praktijk bij is aangesloten.

Contactgegevens klachtenfunctionaris ECKG
Stichting ECKG
t.a.v. klachtencoördinator mondhygiënisten
Lombokstraat 20
2022 BJ, Haarlem
mondhygienisten@eckg.nl

Brochure + formulier ECKG/NVM-mondhygiënisten

Wanneer een klacht niet bemiddeld kan worden is er een mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Meer informatie hierover via www.geschilleninstantiemondzorg.nl