Kwaliteit

Kwaliteit staat in onze praktijk voorop!

Daarom staan wij als mondhygiënisten alle drie geregistreerd in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten

Iedere vijf jaar moet aan een aantal criteria worden voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor herregistratie. Bent u geïnteresseerd in meer informatie over deze criteria, neemt u dan gerust een kijkje op www.kieskrm.nl

Wij volgen bij- en nascholing op het gebied van de mondzorg, nemen deel aan Intercollegiale Toetsing en houden onze vakliteratuur bij.

ISO 9001 certificering

Sinds 16 april 2013 is onze praktijk officieel ISO 9001 gecertifceerd. Omdat ook de processen in de praktijk iets zeggen over kwaliteit zijn wij dit kwaliteitstraject gestart. In de drie maanden voorafgaand aan de officiële certificering is met het hele team hard gewerkt om procedures en werkinstructies in kaart te brengen en te voldoen aan alle eisen die aan de certificiering. Dit heeft onze praktijk het volgende gebracht:

  • Duidelijkheid in onze praktijk, d.m.v. éénvoudige en pragmatische procedures en werkinstructies;

  • Minder fouten, dus minder kosten;

  • Een helder beeld over de tevredenheid van onze patiënten; Bent u geïnteresseerd in de uitkomsten van dit patiëntentevredenheidsonderzoek, klik hier

  • Een ingevoerde methode om structureel te verbeteren;

  • Een opgeleide medewerker die het systeem zelf kan onderhouden;

  • Check-up of wordt voldaan aan alle eisen rondom de infectiepreventie; 

  • Een kwaliteitsjaarverslag (eis van inspectie);

  • Een NEN-EN-ISO 9001 certificaat.

Jaarlijks zal een interne audit plaatsvinden om te waarborgen dat aan alle eisen van de ISO certificering blijvend wordt voldaan en in 2017 volgt dan weer de officiële heraudit via het externe bureau.