Tarieven mondzorg per 1 januari 2020
De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Per 1 januari 2020 zijn de mondzorgtarieven aangepast met het prijsindexcijfer. Ook zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de prestatiecodes voor preventieve mondzorg.
Opbouw tarieven
Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op de begroting (die u vanaf een bedrag van 250 euro zult ontvangen) en op de nota die u via Infomedics ontvangt, vindt u de codes van de prestaties terug.
De verkorte tarievenlijst
Wij hebben voor de leesbaarheid de door mondhygiënisten meest gebruikte tarieven uit de tariefbeschikking van de NZa in een verkort document neergezet. U kunt de tarievenlijst van MHPDoorn hier downloaden.
De uitgebreide tarievenlijst
Wilt u meer informatie dan kunt u hier de uitgebreide tariefbeschikking van de NZa downloaden.

Nota’s

Onze nota’s worden verstuurd via Infomedics, dit is een factoring-bedrijf. U ontvangt uw nota in een roze envelop. Infomedics zal het deel dat u van uw tandartsverzekering vergoed krijgt, bij de verzekeraar innen. Sommige behandelingen zult u voor 100% vergoed krijgen, u ontvangt dan geen aanvullende nota. Voor sommige behandelingen krijgt u een bepaald percentage vergoed. Voor het resterende deel  krijgt u dan een nota. Heeft u geen tandartsverzekering, dan ontvangt u de volledige nota via Infomedics. U heeft na ontvangst van de nota 30 dagen de tijd om deze te voldoen. Na die tijd zullen door Infomedics extra kosten in rekening worden gebracht.  Voor vragen over de rekening van Infomedics  kunt u terecht op www.infomedics.nl of via tel.nr.: 036-2031900
Wilt u de nota liever rechtstreeks ontvangen van Infomedics zonder dat er geïnd wordt bij de verzekeraar, geeft u dat dan even aan ons aan. Ook als u de nota niet via Infomedics wilt ontvangen, horen wij dat graag.
Nieuwe service – nota digitaal ontvangen. Het is ook mogelijk om uw nota digitaal te ontvangen.  Als u dit wilt, geef het dan bij ons aan bij uw volgende bezoek. Wij hebben dan uw recente e-mail adres nodig en uw mobiele nummer. U ontvangt dan via Infomedics uw digitale nota op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Na een extra controle (sms-verificatie) kunt u uw rekening downloaden en direct betalen.
 
Hoe komt de nota tot stand?
De prestatielijst bestaat uit verrichtingen met een vast bedrag per verrichting (voor de parodontologiebehandelingen bijv.) en voor de preventieve zorg (instructie en gebitsreiniging – M01, M02, M03) wordt een 5-minuten tarief gehanteerd. 
M01 en M02 – voorlichting en instructie mondhygiëne
Naast de verrichting voor gebitsreiniging (M03) kunt u een verrichting voor voorlichting en instructie mondhygiëne op uw rekening aantreffen (M01 of M02). Immers, tijdens iedere behandeling wordt uw mondhygiëne gecontroleerd, wordt het gebruik van de interdentale hulpmiddelen doorgenomen en gebruik elektrische borstel gecontroleerd en bijgesteld of geïnstrueerd. Ook voorlichting over aandoeningen in de mond, dan wel voorlichting over andere zaken die met preventieve mondzorg te maken hebben, vallen onder deze M-codes, voorlichting en instructie. Deze behandeling wordt gedeclareerd op basis van 5 minuten.
Dit betekent dat bijvoorbeeld een behandeling van 45 minuten, waarvan bijv. 10 minuten informatie is gegeven,  voorlichting en instructies zijn gedaan, wordt gedeclareerd als 2x M01 en 7x M03.
Wij horen van een aantal van onze patiënten dat ze de prestatie voor voorlichting en instructie eigenlijk maar onzin vinden en voor ‘praten’ niet willen betalen. Dat is jammer, immers de core-business van de mondhygiënist is de preventieve mondzorg. De behandeling bestaat niet alleen uit een gebitsreiniging, maar juist ook uit informatie, voorlichting en instructie om samen met u uw zelfzorg qua mondhygiëne op een hoog level te brengen. Wij verlenen geen goede preventieve mondzorg als we dit onderdeel zouden laten vallen. Bovendien wordt ons gevraagd aan te tonen dat we voorlichting en instructies geven.
We maken wel eens de vergelijking met een behandeling bij een psycholoog. Daar bestaat over het algemeen een hele sessie uit ‘praten’. Ook dat is een behandeling die wordt gedeclareerd.
T41, T42, T43, T44 – nazorgbehandeling parodontologie
Voor het declareren van de nazorgbehandelingen parodontologie (als u pockets heeft), zijn er drie prestatiecodes. De T44 is een complex consult parodontale nazor , de T43 is een uitgebreid consult parodontale nazorg, de T42 is een consult parodontale nazorg en de T41 een beperkt consult parodontale nazorg. Afhankelijk van de situatie en moeilijkheidsgraad in uw mond wordt één van deze codes in rekening gebracht.
Vergoeding door zorgverzekeraars
Onze praktijk heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. Dit zou kunnen betekenen dat sommige verzekeraars onze zorg niet aan u vergoeden. Kijkt u uw polis hierop goed na. Komt u er niet uit, neem dan de polis tijdens uw behandeling mee, dan kunnen we samen bekijken voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.
Stuurt u toch vooral de nota’s naar uw zorgverzekeraar op.
Volwassenen moeten, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben afgesloten. Kinderen krijgen de mondzorg vanuit de basisverzekering vergoed tot 18 jaar.
Het komt voor dat u een nota heeft ingestuurd naar uw verzekeraar die niet vergoed wordt omdat uw aanvullende tandartsverzekering de behandeling niet dekt. Onze ervaring is dat de klantenservice van de verschillende verzekeraars u dan nogal eens het advies geeft om ons te verzoeken een andere code op de nota te zetten zodat deze wel vergoed wordt. Hieraan zullen wij niet meewerken. De behandeling die door ons in rekening gebracht wordt is de behandeling die past bij de diagnose die bij u gesteld is. De klantenservice van de verzekeraar is niet uw behandelaar en weet niet welke diagnose bij u gesteld is. De klantenservice mag u dus nooit dit advies geven