Intake-formulier en Gezondheidsvragenlijst
Voorafgaand aan uw eerste bezoek bij ons in de praktijk, vragen we u een intake-formulier en gezondheidsvragenlijst in te vullen. U krijgt dit intake-formulier + vragenlijst toegestuurd door ons óf u kunt de vragenlijst hier downloaden.
In het kader van uw behandeling hebben wij ons te houden aan een aantal wetten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Volgens de AVG moeten wij u toestemming vragen voor een aantal zaken m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Daarom vindt u deze items op het intake-formulier. Zonder deze toestemming kunnen wij u niet als patiënt in onze praktijk opnemen.
Volgens de WGBO hebben wij een wettelijke dossierplicht. Hiervoor is het noodzakelijk een aantal gegevens van u vast te leggen, waaronder ook informatie over uw algemene gezondheid. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.
Een aantal ziekten en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoonten kunnen uw mondgezondheid (sterk) beïnvloeden. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan uw tandheelkundige/mondhygiënische behandeling of aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is daarom belangrijk dat uw tandarts en mondhygiënist hiervan op de hoogte zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.
Volwassenen
Eerste bezoek
De eerste afspraak is altijd 60 minuten. In dit uur
  • nemen we met u de ingevulde gezondheidsvragenlijst door
  • doen we een mondonderzoek en leggen de gegevens vast
  • bespreken we met u wat we hebben geconstateerd
  • bespreken we met u wat de verschillende mogelijkheden zijn om uw mondprobleem op te lossen
  • en stellen we een behandelplan/zorgplan op
  • bespreken we met u de kosten die aan de behandeling zijn verbonden
  • geven we voorlichting over de mondverzorging en instructies die het beste bij u passen
  • wanneer mogelijk maken wij een begin met de professionele gebitsreiniging (d.w.z. tandsteen verwijderen en gladmaken van de worteloppervlakken)
Vervolgafspraken
Wanneer de situatie in uw mond zodanig is dat een uur niet voldoende is om u een goede basis te geven op weg naar een gezonde mond, worden er vervolgafspraken gemaakt om een volledige gebitsreiniging te kunnen uitvoeren. Hier horen ook tussentijdse checks bij om u te coachen naar een optimale mondhygiëne.
Herbeoordelingsafspraak
Wanneer uw hele gebit professioneel gereinigd is en uw mondhygiëne is in orde, wordt er een zogenaamde herbeoordelingsafspraak gemaakt na 3 of 4 maanden.
De situatie wordt dan opnieuw vastgelegd. Uw mondhygiëne wordt gecontroleerd en zonodig bijgesteld en wanneer nodig wordt uw gebit professioneel gereinigd.
Nazorgbehandelingen
Afhankelijk van het resultaat bij de herbeoordelingsafspraak stellen we in overleg een nazorgschema op. Het interval tussen deze nazorgbehandelingen is afhankelijk van de situatie in uw mond en kan variëren, bijv. om de 3, 4 of 6 maanden, tot 1x per jaar.
 
Jeugd van 0-18 jaar
Ook de jeugd van 0-18 jaar zien wij graag in de praktijk.
Het oude gezegde: “Jong geleerd, is oud gedaan” heeft aan actualiteit nog niets afgedaan.
Juist in de mondzorg is onomstotelijk bewezen dat preventie loont.
Vanaf 0 jaar zijn uw kinderen welkom. Uiteraard zal er dan geen behandeling plaatsvinden, maar kunnen wij u als ouder van alles vertellen wat voor uw kind belangrijk is voor wat betreft de mondverzorging en voeding. Spelenderwijs proberen wij uw kind dan ook aan ons en aan de praktijk te laten wennen en begeleiden wij u en uw kind op de weg naar een levenslang gezonde mond.
Ook “beugelbekkies” zijn bij ons van harte welkom. Juist bij het dragen van beugels (vaste apparatuur) is goede mondhygiëne ontzettend belangrijk, maar ook heel lastig om goed uit te voeren. Ook hier kunnen wij uw kind leren hoe zij hun mond goed kunnen verzorgen en begeleiden wij hen door de beugelperiode heen.
Behandeltijd en behandelfrequentie
Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zal het eerste bezoek 30 of 45 minuten duren. Tijdens dit eerste bezoek zullen wij aan de hand van een aantal criteria bepalen in welke risicogroep voor cariës (gaatjes) en tandvleesproblemen uw kind ingedeeld kan worden. Afhankelijk hiervan kan dan het preventietraject worden ingezet en kan bepaald worden hoe vaak het wenselijk is dat uw kind onze praktijk bezoekt.
 
Rapportage aan de tandarts
Omdat zowel wij als de tandarts in uw mond werken is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat er overleg/communicatie met uw tandarts is. Dit doen wij wanneer nodig telefonisch, maar ook sturen wij na iedere behandeling een rapportage aan uw tandarts. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u dat bij uw eerste bezoek aan ons te laten weten.

De mondhygiënist – uw coach voor een leven lang een gezonde, frisse mond en stralende lach

Mondhygiënistenpraktijk Doorn

Amersfoortseweg 21
3941 EJ  Doorn
T 0343-420617
info@mhpdoorn.nl

Openingstijden
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Op vrijdag 1x per veertien dagen.